Madrasah Hebat Bermartabat

Guru dan Karyawan

Kepala Madrasah

NAMA : Nanang Mohamad Irhamni, SP.
TTL : Madiun,17 Mei 1969
TMT : 17/07/2000
JABATAN : Kepala Madrasah

NAMA :Lilik Herawati, SE.
TTL :Magetan, 22 Februari 1975
TMT :14/07/2003
JABATAN : Bendahara Madrasah

NAMA : Kelik Zuliati, SH.
TTL : Madiun, 28 Februari 1972
TMT : 17/07/2000
JABATAN : PKM Humas

NAMA : Anik Handimi, S.Pd.
TTL : Madiun, 07 Juni 1978
TMT : 01/04/2004
JABATAN : PKM Kurikulum

NAMA : Nur Hidayati, S.Pd.
TTL : Madiun, 29 Nopember 1978
TMT : 14/07/2003
JABATAN : PKM Kurikulum

NAMA : Ahmad Aliudin Asidiqqi, S.Ag. M.Pd
TTL : Madiun, 02 Juli 1976
TMT : 15/07/2002
JABATAN : PKM Sarana Prasarana

NAMA : Setiyaningsih, S.PdI
TTL : Madiun, 24 Nopember 1979
TMT : 14/07/2003
JABATAN : PKM Kesiswaan

NAMA : Ita Erviani Mey Tinasari, S.PdI.
TTL : Madiun, 10 Mei 1982
TMT : 14/04/2001
JABATAN : PKM Unit Usaha

NAMA : Ali Musthofa, S.PdI.
TTL : Madiun, 08 Mei 1979
TMT : 14/07/2003
JABATAN : PKM Keagamaan

NAMA : Mega Permatasari, S.Pd.
TTL : Magetan, 06 Oktober 1992
TMT : 02/01/2017
JABATAN : Kepala Tata Usaha

JENJANG 1

NAMA : Dra. Rohmiati
TTL : Madiun, 25 Juli 1967
TMT : 17/07/2000
JABATAN : Korjen 1

NAMA : Novi Zulaikha, S.Pd.
TTL : Magetan, 10 Juli 1992
TMT : 12/1/2019
JABATAN : Wali Kelas 1A

NAMA : Nez Matul Ulak Nur Anggita Sari, S.Pd.I.
TTL : Madiun, 23 Maret 1993
TMT : 02/01/2019
JABATAN : Wali Kelas 1B

NAMA : Fifi Isnaini Putri, S.Pd.
TTL : Madiun, 28 Agustus 1995
TMT : 15/7/2019
JABATAN : Wali Kelas 1C

NAMA : Ida Puspita Ningrum, S.Pd.
TTL : Madiun, 12 April 1994
TMT : 02/01/2017
JABATAN : Wali Kelas 1D

NAMA : Umi Rakhmawati, S.Pd.I
TTL : Madiun, 20 Oktober 1983
TMT : 02/01/2017
JABATAN : Wali Kelas 1E

JENJANG 2

NAMA : Dian Febriana, S.Pd
TTL : Magetan, 09 Februari 1988
TMT : 02/01/2017
JABATAN : Korjen Jenjang 2

NAMA : Luthfiana Kartika Dewi, S.Pd.
TTL : Madiun, 20 Desember 1994
TMT : 15/7/2019
JABATAN : Wali Kelas 2A

NAMA : Asmaul Huda, S.Pd.
TTL : Madiun, 13 Juni 1995
TMT : 5/9/2019
JABATAN : Wali Kelas 2B

NAMA : Sri Lestari, S.Pd
TTL : Madiun, 01 Agustus 1968
TMT : 01/05/2005
JABATAN : Wali Kelas 2C

NAMA : Aulia Al Adawiyah, S.Pd.
TTL : Madiun, 2 Juli 1995
TMT : 15/7/2018
JABATAN : Wali Kelas 2D

NAMA : Rahayu Wahyuningsih, S.Pd.I.
TTL : Rembang, 18 Agustus 1996
TMT : 2/1/2020
JABATAN : Wali Kelas 2E

NAMA : Kholis Qolbiati, S.Pd.I,M.Pd.I
TTL : Madiun, 6 Maret 1966
TMT : 1/8/2018
JABATAN : Guru

JENJANG 3

NAMA : Binti Mujayanah, S.Pd.
TTL : Madiun, 26 Desember 1981
TMT : 16/07/2007
JABATAN : Korjen Jenjang 3

NAMA : Rohman Kusuma Efendi, S.Pd.I.
TTL : Madiun, 16 Januari 1992
TMT : 02/01/2016
JABATAN : Wali Kelas 3A

NAMA : Hani Ahmad Mukafi
TTL : Madiun, 25 Oktober 1997
TMT : 13/7/2020
JABATAN : Wali Kelas 3B

NAMA : Lukman Khakim, S.PdI.
TTL : Madiun, 17 Agustus 1982
TMT : 02/01/2013
JABATAN : Wali Kelas 3C

NAMA : Nur Imama Taufiqiyah, S.PdI.
TTL : Madiun, 04 Agutus 1989
TMT : 01/01/2014
JABATAN : Wali Kelas 3D

NAMA : Rini Rahayu, S.Pd.
TTL : Madiun, 11 Juni 1995
TMT : 2/1/2019
JABATAN : Wali Kelas 3E

NAMA : Dra. Sujiati
TTL : Madiun, 08 Januari 1968
TMT : 14/07/2003
JABATAN : Guru

JENJANG 4

NAMA : Dwi Wahyuni, S.Pd.I
TTL : Madiun, 24 September 1988
TMT : 02/01/2017
JABATAN : Korjen Jenjang 4

NAMA : Ahmad Kudhori, S.Pd.
TTL : Madiun, 5 Mei 1994
TMT : 2/1/2019
JABATAN : Wali Kelas 4A

NAMA : Awaludin Fitroh, S.Pd.
TTL : Madiun, 2 Juli 1994
TMT : 12/1/2019
JABATAN : Wali Kelas 4B

NAMA : Widiyanto, S.Pd.
TTL : Klaten, 18 Desember 1978
TMT : 1/2/2006
JABATAN : Wali Kelas 4C

NAMA : Febri Lestari, S.Pd.
TTL : Madiun, 27 Februari 1994
TMT : 15/8/2018
JABATAN : Wali Kelas 4D

NAMA : Rifa Karuniawati, S.Pd.I.
TTL : Madiun, 20 Juni 1984
TMT : 31/12/2011
JABATAN : Wali Kelas 4E

NAMA : Vinani Khayatul Khusna, S.Pd
TTL : Madiun, 10 Juli 1993
TMT : 15/7/2018
JABATAN : Wali Kelas 4F

NAMA : Nariyah, S.PdI.
TTL : Madiun, 20 Juli 1958
TMT : 01/03/1983
JABATAN : Guru

NAMA : Awalul Fathonah, S.Pd
TTL : Madiun, 10 Juni 1996
TMT : 13/07/2020
JABATAN : Guru

JENJANG 5

NAMA :Murni Widiyaningrum, S.Pd.
TTL :Madiun, 24 September 1992
TMT :01/01/2018
JABATAN : Korjen Jenjang 5

NAMA : Sohibatus Sa'diyah, S.Pd.
TTL : Madiun, 17 Juni 1995
TMT : 15/07/2018
JABATAN : Wali Kelas 5A

NAMA : Heri Riki Rianto, S.Pd.
TTL : Madiun, 17 April 1993
TMT : 02/01/2017
JABATAN : Wali Kelas 5B

NAMA : Faisal Zamroni, M.Pd.I.
TTL : Madiun, 29 Desember 1991
TMT : 01/07/2014
JABATAN : Wali Kelas 5C

NAMA : Khiyarotul Qudriyah, S.Pd
TTL : Madiun, 15 Oktober 1994
TMT : 13/07/2020
JABATAN : Wali Kelas 5D

NAMA : Krisna Tri Wiryanti, S.Pd.
TTL : Kendal, 06 Agustus 1987
TMT : 01/01/2014
JABATAN : Wali Kelas 5E

JENJANG 6

NAMA : Paridah, S.Pd.I.
TTL : Magetan, 09 Januari 1984
TMT : 02/01/2017
JABATAN : Korjen Jenjang 6

NAMA : Teguh Prayogo, S.Pd.
TTL : Madiun, 08 Juli 1991
TMT : 02/01/2017
JABATAN : Wali Kelas 6A

NAMA : Suci Ayu Wulandari, S.Pd.I.
TTL : Madiun, 03 Agustus 1993
TMT : 02/01/2016
JABATAN : Wali Kelas 6B

NAMA : Binti Khususiyah, S.Pd.I
TTL : Madiun, 13 Maret 1994
TMT : 02/01/2017
JABATAN : Wali Kelas 6C

NAMA : Sofia Nur Kristanti, S.Pd
TTL : Pati, 24 Maret 1987
TMT : 02/01/2016
JABATAN : Wali Kelas 6D

NAMA : Rori Silvianti, S.Pd.
TTL : Madiun, 23 Juni 1990
TMT : 01/07/2014
JABATAN : Wali Kelas 6E

TATA USAHA

NAMA : Akhmad Setiyawan, S.Kom
TTL : Madiun, 23 Mei 1984
TMT : 05/02/2007
JABATAN : Operator 1

NAMA : Uswatul Hasanah
TTL : Ponorogo, 03 Januari 1969
TMT : 15/09/2005
JABATAN : Tata Usaha

NAMA : Faizal Azis
TTL : Madiun, 02 Mei 1995
TMT : 02/01/2017
JABATAN : Staff Tata Usaha

NAMA : Bahar Eko Setyawan, A.Md
TTL : Madiun, 28 Agustus 1995
TMT : 02/01/2018
JABATAN : Staff Tata Usaha

NAMA : Rini Susiyanti, S.HI.
TTL : Madiun, 19 Juli 1989
TMT : 02/01/2017
JABATAN : Staff Tata Usaha

KOPERASI

NAMA : Umi Rosyidah
TTL : Madiun, 20 September 1982
TMT : 01/07/2015
JABATAN : Staff Koprasi 1

NAMA : Ima Widayanti
TTL : Madiun, 08 April 1986
TMT : 01/07/2016
JABATAN : Staff Koprasi 2

NAMA : Laila Aprilia Sari
TTL : Ponorogo, 26 April 1998
TMT : 01/01/2018
JABATAN : Staff Koprasi 3

Keamanan dan Kebersihan

NAMA : Malika
JABATAN : Kebersihan

NAMA : Ridwan
JABATAN : Keamanan

NAMA : Suyadi
JABATAN : Kebersihan